BIP – Programy operacyjne

Programy operacyjne Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2020 wraz z Trybem naboru i wyboru wniosków (.pdf) Składy stałych komisji eksperckich w PO Produkcja filmowa 2020 Lista ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2020 rok powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego (.pdf) Terminy sesji w roku 2020: PO Produkcja filmowa: sesja

BIP – Rada PISF

Rada PISF Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Członków Rady Instytutu powołuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego

BIP – kierownictwo

Kierownictwo Radosław ŚmigulskiDyrektor Instytutu Małgorzata Szczepkowska-KalembaKierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Monika Piętas-KurekKierownik Działu Upowszechniania Kultury Filmowej i Promocji Maria Gradowska-TomowKierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Aleksandra ŚwierczewskaKierownik Działu Rozwoju Monika Piętas-KurekRzecznik Prasowy Justyna ArchicińskaKierownik Działu Finansowo-Księgowego Marta GalińskaKierownik Działu Prawnego Małgorzata GąskaGłówna Księgowa Sylwia GrochowskaKoordynator Biura Dyrektora Zuzanna OstapowiczKierownik projektu Polska Cyfrowa Dane kontaktowe

BIP – struktura

Struktura Dyrektor kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Funkcję Dyrektora można pełnić nie więcej niż przez dwie kadencje. Dyrektora powołuje minister po przeprowadzeniu konkursu. Komisję konkursową powołuje minister, w szczególności spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska filmowe, w tym twórców i producentów filmowych oraz związki zawodowe działające w kinematografii. Do zadań Dyrektora należy

BIP – przedmiot działalności

Przedmiot działalności Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał na mocy Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 132, poz. 1111). Ustawa ta określa następujące zadania dla Instytutu: tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej; inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych w tym przygotowania projektów

BIP – Status Prawny

Status Prawny Polski Instytut Sztuki Filmowej jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r., opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2005 r., Nr 132, poz 1111. Tekst ustawy można pobrać w dziale Informacje prawne.