BIP – Informacje prawne

Informacje prawne Dokumenty do pobrania: Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii – tekst ujednolicony (.pdf; źródło: http://isap.sejm.gov.pl) Statut Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (.pdf) Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytututowi Sztuki Filmowej (.pdf; źródło: http://isap.sejm.gov.pl) Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania