BIP – strona główna

Strona główna Polski Instytut Sztuki Filmowej ul. Kruczkowskiego 200-412 Warszawatel + 48 22 10 26 400e-mail: pisf@pisf.plinternet: www.pisf.plNIP 525-23-41-631Regon 140214847 Informacje publiczne będące w posiadaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr