Aktualności

PO Produkcja filmowa: wyniki sesji 2a/2020 dla filmu fabularnego

Publikujemy wyniki sesji 2a/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film fabularny) oraz Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (film fabularny). WYNIKI (Pr. I: Rozwój projektu – fabuła)
30.07.2020

Trwa nabór wniosków na Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

Do 31 lipca można składać wnioski w ramach Priorytetu VIII: Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy (Program Operacyjny Produkcja Filmowa). O dofinansowanie można starać się na rozwój projektu, jak i koprodukcję filmową pomiędzy polskim a niemieckim koproducentem. Wnioski o dofinansowanie koprodukcji należy wysyłać drogą elektroniczną przez Internetowy System Składania Wniosków, natomiast te dotyczące co-developmentu przyjmowane są, tak jak w poprzednich latach, wyłącznie w wersji papierowej. Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy od grudnia 2015 roku tworzą: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, Mitteldeutsche Medienfoerderung GmbH i Filmförderungsanstalt.
17.07.2020

PO Produkcja filmowa: wyniki sesji 2 i 2a dla części priorytetów

Publikujemy wyniki sesji 2/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film fabularny i dokumentalny), Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych, Priorytet III: Produkcja filmów dokumentalnych, Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych, Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (fabuła, animacja, dokument) i sesji 2a/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet I: Rozwój projektu (film dokumentalny i animowany), Priorytet IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej oraz Priorytet XI: Stypendium scenariuszowe (dokument i animacja). WYNIKI (Pr. I: Rozwój projektu – fabuła)
08.07.2020

Lista wniosków z podziałem na komisje eksperckie; sesja 2a/2020

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w sesji 2a/2020 do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, przydzielonych do poszczególnych komisji eksperckich.
24.06.2020

Wyniki sesji 2/2020. PO Produkcja filmowa. Film nowatorski

Publikujemy wyniki sesji 2/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet VII: Produkcja filmów nowatorskich.
23.06.2020

Lista wniosków wyselekcjonowanych do 2. etapu; sesja 2/2020

Przedstawiamy wyniki 1. etapu oceny wniosków złożonych w sesji 2/2020 do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, przydzielonych do poszczególnych komisji eksperckich.
23.06.2020

Lista wniosków z podziałem na komisje eksperckie; sesja 2/2020

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w sesji 2/2020 do Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”, przydzielonych do poszczególnych komisji eksperckich.
21.05.2020

Produkcja filmowa: możliwość przedłużenia promesy do 3 lat

Informujemy, że w zakładce „Informacje prawne” znajduje się zmienione rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii.
30.04.2020

Wyniki PO Edukacja filmowa, Upowszechnianie kultury filmowej i Rozwój kin

Publikujemy wyniki Programów Operacyjnych Edukacja filmowa, Rozwój kin oraz Upowszechnianie kultury filmowej.
29.04.2020

Zmiany w Programach Operacyjnych PISF

Zmian dokonano w oparciu o rozwiązania wypracowane przez powołany przez Dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego zespół ds. kryzysu w branży kinematograficznej. Ostateczny kształt tegorocznych Programów Operacyjnych został zatwierdzony 15 marca br. przez Radę PISF.
24.04.2020

PO Produkcja filmowa: możliwość przekwalifikowania filmu na „trudny”

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, chcąc ułatwić producentom dokończenie rozpoczętych produkcji filmowych, zdecydował o możliwości przekwalifikowania filmów na tzw. trudne.
24.04.2020

PO Produkcja filmowa: więcej czasu na dostarczenie papierowego wniosku

Wydłużeniu uległ termin dostarczenia wersji papierowej złożonego elektronicznie wniosku do trzech dni roboczych (w przypadku wysyłki liczy się data nadania).
20.04.2020

Nowa komisja ekspercka w PO Produkcja filmowa

Dyrektor PISF Radosław Śmigulski powołał dodatkową stałą komisję ekspercką w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa” w 2020 roku.
20.04.2020

Aktualizacja kosztorysu PO Produkcja filmowa

Kolejnym krokiem podjętym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w celu przeciwdziałania negatywnemu wpływowi epidemii COVID-19 na branżę filmową jest dostosowanie kosztorysu PO Produkcja Filmowa do potrzeb rynku filmowego.
17.04.2020

Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Film fabularny

Publikujemy wyniki sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych.
17.04.2020

Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Dewelopment scenariuszowy oraz Stypendia i rozwój projektu: film fabularny i animacja

Publikujemy wyniki sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet X: Dewelopment scenariuszowy.
14.04.2020

Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Produkcja filmów animowanych

Publikujemy wyniki sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych.
06.04.2020

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy. Dofinansowane projekty

Publikujemy listę dofinansowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Produkcja filmowa, Priorytet VIII: Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy.
01.04.2020

Wyniki sesji 1/2020. PO Produkcja filmowa. Koprodukcje mniejszościowe

Publikujemy wyniki sesji 1/2020 w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa, Priorytet VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych.
01.04.2020

26 marca zdalne obrady komisji koprodukcji mniejszościowych

Zaplanowane na 26 marca br. posiedzenie jednoetapowej komisji koprodukcji mniejszościowych w ramach Programu Operacyjnego Produkcja filmowa odbędzie się zdalnie. Wszyscy wnioskodawcy proszeni są o wzięcie udziału w pitchingach z powodu konieczności zaktualizowania informacji o zgłoszonych produkcjach.
23.03.2020

Rekomendacje komisji I etapu w sesji 1/2020 PO Produkcja filmowa

Przedstawiamy listę wniosków ocenionych przez komisje eksperckie I etapu w sesji 1/2020 wraz z rekomendacjami komisji.
12.03.2020