Doc Lab Poland z nagrodą EDN

Adam i Katarzyna Ślesiccy oraz program Doc Lab Poland otrzymali prestiżową nagrodę European Documentary Network.

Nagroda dla Doc Lab Poland

Podczas tegorocznego Festiwalu Filmu Dokumentalnego w Salonikach, 6 marca, program rozwoju i wsparcia filmów dokumentalnych Doc Lab Poland prowadzony przez Adama i Katarzynę Ślesickich został wyróżniony nagrodą EDN – European Documentary Network. Nagroda przyznawana jest za szczególny wkład w rozwój europejskiej kultury i kinematografii. Po raz pierwszy nagrodą tą zostali wyróżnieni Polacy i polska inicjatywa.

We wcześniejszych latach nagrodę EDN otrzymali np. guru europejskiego dokumentu Tue Steem Müller, Stefano Tealdi i Joan Gonzales za stworzenie Documentary in Europe oraz DocsBarcelona, Nenad Puhovski za Zagreb Dox, Instytut Filmu Dokumentalnego z Pragi, IRDFA – Irańskie Stowarzyszenie Filmowców Dokumentalistów, czy Diana El Jeiroudi i Orwa Nyrabia – twórcy festiwalu DOX BOX w Syrii.

European Documentary Network

European Documentary Network to założona w 1996 roku światowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów filmowych i instytucje z branży dokumentalnej: filmowców, producentów, firmy produkcyjne, dystrybutorów, instytuty i stowarzyszenia filmowe, uczelnie, festiwale, nadawców, telewizje i agencje filmowe. Liczy ponad 1000 członków z ponad 60 państw. Organizuje konsultacje, seminaria, pitchingi i konferencje, co roku wydaje też „EDN Coproduction Guide” – kompendium wiedzy na temat produkcji dokumentalnej. Jest jedną z najważniejszych światowych instytucji działających na rzecz filmu dokumentalnego. Nagroda EDN przyznawana jest od 2005 roku.

„Dziękując za tę nagrodę, dedykuję ją wszystkim filmowcom, którzy zgłosili do nas projekty. Dostajemy to wyróżnienie także dzięki ich ciężkiej pracy podczas sesji warsztatowych oraz pitchingów. Muszę także podkreślić, że Doc Lab Poland może być organizowany w tak dużej skali dzięki współpracy z naszym głównym partnerem, Krakowskim Festiwalem Filmowym” – powiedział Adam Ślesicki, odbierając nagrodę EDN podczas festiwalu w Salonikach.

Doc Lab Poland i prezentacja Docs To Go!

Adam i Katarzyna Ślesiccy rozwinęli Doc Lab Poland w 2015 roku jako pierwszy program założonej przez nich Fundacji Filmowej im. Władysława Ślesickiego. Partnerem programu jest Krakowski Festiwal Filmowy. Krakowska sesja i pitchingi organizowane są w ramach KFF Industry, we współpracy z jego szefową Katarzyną Wilk. Prezentacja Docs To Go! jest organizowana od 2012 roku przez PISF i Krakowską Fundację Filmową, od 2015 we współpracy z Doc Lab Poland. Z ramienia PISF współorganizują ją Kinga Gałuszka i Marta Sikorska.

O programie

Doc Lab Poland łączy najlepsze tradycje polskiej szkoły dokumentalnej z międzynarodowym podejściem, przy udziale najlepszych polskich filmowców i zagranicznych ekspertów. Głównym celem programu jest wzmocnienie wartości artystycznej wybranych projektów, przy jednoczesnym zwiększeniu ich potencjału festiwalowego i dystrybucyjnego. Długoterminowym zadaniem programu jest promocja filmu dokumentalnego wśród widzów polskich kin i działania na rzecz wprowadzania pełnometrażowych dokumentów do kin, ich większej ekspozycji w kanałach telewizyjnych i internetowych oraz promocja polskiego dokumentu na świecie.

Co roku w programie bierze udział ponad 20 projektów, reprezentowanych przez ok. 40 twórców i producentów (warsztaty i pitchingi) oraz ok. 40 kolejnych producentów na Markecie Koprodukcyjnym. Trzecia edycja programu, zorganizowana w 2017 przyniosła ponad 700 indywidualnych spotkań. Odbyło się w sumie 20 dni warsztatów na trzech sesjach (Warszawa, Kraków, Warszawa), prowadzonych przez 25 wykładowców i tutorów. Oprócz producentów, w spotkaniach wzięło udział ponad 30 agentów sprzedaży, selekcjonerów festiwalowych, przedstawicieli telewizji, funduszy itp. W 4 otwartych wykładach wzięło udział w sumie ok 120 dodatkowych osób (poza uczestnikami warsztatów). W 6 projekcjach filmowych wzięło udział ok. 400 widzów. Obecnie trwają przygotowania do czwartej edycji Doc Lab Poland

Organizatorem Doc Lab Poland jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, a głównym partnerem – Krakowski Festiwal Filmowy. Program jest organizowany we współpracy z DOK Leipzig, najważniejszym niemieckim festiwalem filmów dokumentalnych, EDN – European Documentary Network, czeskim  Institute of Documentary Film oraz Warszawskim Festiwalem Filmowym. Przy organizacji Doc Lab Poland współpracują także Aleksandra Różdżyńska, Monika Zarzycka i Edyta Borkowska

Więcej informacji: doclab.pl.

Na podstawie informacji prasowej


07.03.2018