First Cut Lab - nabór do 7 września

Do 7 września 2018 r. trwa nabór filmów na warsztaty polskiej edycji First Cut Lab, które odbędą się podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego we współpracy z forum koprodukcyjnym When East Meets West.

Zgłoszenia projektów oraz co najmniej 60 minutowych sekwencji polskich filmów fabularnych wraz z pozostałymi załącznikami prosimy przesyłać na adres e-mail: marzena.cieslik@pisf.pl.

Zgłoszenie projektu obejmuje następujące załączniki:

  • Link do materiału zawierającego co najmniej 60 min. filmu
  • Materiał musi zawierać napisy w języku angielskim. Materiał musi być zamieszczony za pośrednictwem serwisu streamingowego i zabezpieczony hasłem (np. Vimeo). Nie będą akceptowane materiały przesłane w chmurze lub za pośrednictwem transfer service
  • Podstawowe informacje o projekcie: reżyser, producent, obsada, zaangażowani twórcy
  • Synopsis (max. jedna strona)
  • Eksplikację reżysera
  • CV reżysera
  • Plan finansowania

Wszystkie załączniki muszą być po angielsku. Rozważane będą tylko kompletne zgłoszenia.

Kryteria wyboru

Każdy projekt zostanie oceniony pod kątem zarówno jego potencjału artystycznego jak i możliwości wprowadzenia zmian korzystnych dla danego filmu. Selekcji projektów dokonają przedstawiciele WEMW i PISF.

Warunkiem wyboru do programu jest obowiązkowa obecność producenta i reżysera w dniach 19 – 21 października podczas konsultacji z Tutorami. Wśród zaproszonych do programu Tutorów znajdować się będą wyłącznie profesjonaliści i przedstawiciele zagranicznej branży filmowej. Nazwiska zostaną podane wkrótce.

First Cut Lab

First Cut Lab to program skierowany do reżyserów i producentów. Reżyserzy i producenci wybranych projektów mogą liczyć na konsultacje i opinie na temat projektu od czołowych przedstawicieli branży reprezentujących międzynarodowe festiwale filmowe czy agentów sprzedaży.

 


27.07.2018