II Konkurs na Przekład Piosenki Filmowej

Trwa nabór na II Konkurs na Przekład Piosenki Filmowej. 

Konkurs skierowany jest do młodych twórców – studentów kierunków lingwistycznych i filologicznych: studiów I-II stopnia, studiów podyplomowych i doktoranckich oraz do absolwentów kursów organizowanych przez placówkę edukacyjną i Fundację FORTIMA Akademia Filmowego Słowa.

Celem konkursu jest doskonalenie kompetencji językowych, w szczególności praktycznych umiejętności przekładu, wyłanianie utalentowanych tłumaczy utworów słowno-muzycznych i rozwijanie ich twórczego potencjału, a także promocja twórczości filmowej oraz kultury krajów pochodzenia filmów. Dodatkowym celem konkursu jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania kontaktów między młodymi twórcami-tłumaczami a artystami-wykonawcami.

Organiaztor konkursu przyjmujemy przekłady z języka angielskiego i języków słowiańskich na język polski. Do konkursu można zgłosić przekład jednej piosenki pochodzącej z dowolnego filmu (np. obyczajowego, kryminalnego, przygodowego, komediowego, filmu akcji czy musicalu).

Przekład powinien mieć formę dzieła gotowego do zaśpiewania na estradzie, być wcześniej niepublikowany (premierowy) i zgłoszony przez jednego autora.

Utworów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@fortima.pl wraz z informacjami:

  • imię i nazwisko autora
  • uczelnia, kierunek i rok studiów
  • tytuł oryginalny i tytuł polski
  • link do utworu muzycznego, np. na YouTube
  • czas początkowy utworu (minuta i sekundy)

Tekst oryginalny i przekład należy przesłać w jednym pliku i zapisać w formatach: .doc lub .rtf lub .pdf.

Termina zgłaszania przekładów mij 30 października 2017 roku. Prace zostaną ocenione przez kilkuosobowe Jury, które ogłosi werdykt do dnia 20 listopada 2017 r.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu Jury.

Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowa-dzania zmian w regulaminie.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Grażyna Adamowicz-Grzyb (autorka książki „Tłumaczenia filmowe w praktyce”) , tel. 505 515 035, e-mail: biuro@fortima.pl.

Organizatorem konkursu jest Fundacja FORTIMA Akademia Filmowego Słowa.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.fortima.pl/fundacja/konkurs-na-przeklad-piosenki-filmowej.

Informacja prasowa

13.07.2017