Instrument gwarancyjny dla sektorów kultury i kreatywnego programu Kreatywna Europa już w Polsce

Nowy produkt gwarancyjny skierowany jest do polskich firm działających w sektorach kultury i kreatywnym, które ze względu na specyfikę działalności i brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, miały dotychczas trudności z dostępem do finansowania. Kredytów z gwarancją programu Kreatywna Europa będą udzielać banki kredytujące, które podpiszą umowy o współpracy z BGK. BGK planuje je podpisać do końca roku.

Dzięki podpisanej umowie z EFI prawie 3 tysiące polskich firm z branż takich jak np.: design, sztuki wizualne, architektura, branża audiowizualna, wydawnicza, muzyczna i kulturalna, będzie mogło łatwiej pozyskać kredyt na prowadzenie lub rozwój swojej działalności. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść 525 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat. Umowa jest realizowana z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest filarem Planu Junckera.

Sektory kultury i kreatywny to ponad 7 mln miejsc pracy w UE i 4,2 proc. unijnego PKB. Firmy działające w tym sektorze mają utrudniony dostęp do finansowania przede wszystkim ze względu na niematerialny charakter ich aktywów i zabezpieczeń, ograniczony rozmiar rynku, niepewność co do popytu na ich towary lub usługi, a także brak doświadczenia pośredników finansowych w ocenie ich działalności.

Instrument Gwarancyjny Sektorów Kultury i Kreatywnych stanowi integralną część programu Kreatywna Europa i jest istotną innowacją w zakresie publicznego wsparcia dla sektorów kultury i kreatywnych, które tradycyjnie opiera się na grantach i dotacjach. Jego celem jest ułatwienie dostępu do bankowych pożyczek oraz do preferencyjnego finansowania zwrotnego przedsiębiorstwom działającym w tych sektorach. W pierwszym roku od wprowadzenia Instrumentu Gwarancyjnego w Europie, zagwarantowano ponad 50 mln euro w pożyczkach, ułatwiając inwestycje o wartości ponad 180 mln euro. Utworzony w ramach programu Kreatywna Europa instrument gwarancyjny jest pierwszym instrumentem inwestycyjnym UE o tak szerokim zasięgu w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Więcej na temat działania Instrumentu Gwarancyjnego można się było dowiedzieć podczas Info Day programu Kreatywna Europa 15 października br. 

Na temat podpisania umowy pomiędzy EIF i BGK wypowiedzieli się:

Roger Havenith, wiceprezes EFI, powiedział „Nowy pilotażowy program wspierany przez unijne regwarancje ma na celu zachęcenie polskich banków kredytujących do znacznego zwiększenia akcji kredytowej dla MŚP działających w sektorach kultury i kreatywnym. Firmy z tych sektorów często mają ograniczony dostęp do finansowania, co zmieni się dzięki umowie z BGK. Z unijnego wsparcia korzysta sektor kultury i kreatywny nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie”.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK, dodała „Misją BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Nowy instrument gwarancyjny wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ułatwimy małym i średnim firmom z sektorów kultury i kreatywnego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Program Kreatywna Europa daje realną szansę na rozwój branż, w których w Polsce pracuje 300 tys. osób. Podpisana dziś umowa jest kolejnym przykładem udanej współpracy BGK, EFI i sektora bankowego w Polsce. Razem z bankami kredytującymi tworzymy skuteczny system wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych”.

Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział „Kultura to bardzo ważna część gospodarki i – jak pokazują badania – dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu, tworząca nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodu. Sektor kreatywny to jeden z tych sektorów, który będzie istotnym elementem nowoczesnej gospodarki, dlatego jego rozwój jest dla Polski i polskiego rządu bardzo istotny. Tworzony dzisiaj Instrument Gwarancyjny Programu Kreatywna Europa to bezprecedensowy mechanizm wsparcia branż kreatywnych. Pozwoli on na udzielenie kredytów na preferencyjnych warunkach o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych (ok. 525 mln zł), które umożliwią dynamiczny rozwój małych i średnich firm z branż kreatywnych w Polsce. To pozwoli na ogromną jakościową zmianę w tych sektorach kultury, których potencjał dotychczas nie jest w pełni wykorzystywany. Pozwoli to także maksymalnie wykorzystać zasoby tych prężnie rozwijających się sektorów kultury, takich jak przemysł audiowizualny czy gry komputerowe i wideo”.

Andrus Ansip, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego, Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu oraz Mariya Gabriel, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego powiedzieli „Zwiększenie dostępu MŚP do rozwiązań finansowych pobudzi ich kreatywność, innowacyjność i ułatwi podejmowanie ryzyka.  Dzięki umowie umożliwiamy małym i średnim przedsiębiorstwom w sektorach takich jak sztuki wizualne lub design uzyskanie kredytów bankowych, a to przełoży się na innowacyjność i tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym i regionalnym”.

O EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez udzielanie im pomocy w dostępie do finansowania. EFI projektuje i rozwija kapitał wzrostu i wysokiego ryzyka, instrumenty gwarancyjne oraz mikrofinansowania, które są wyraźnie nakierowane na ten segment rynku. W tej roli EFI realizuje cele Unii Europejskiej w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości oraz zatrudnienia.

O BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. BGK aktywnie realizuje strategiczne programy przedsiębiorczości i rozwoju. Jest głównym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. BGK wdraża działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych, eksportowych i poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm. Aby pobudzić przedsiębiorczość i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, BGK oferuje szeroką paletę gwarancji we współpracy z sektorem bankowym.

Źródło informacji: http://kreatywna-europa.eu/instrument-gwarancyjny-dla-sektorow-kultury-i-kreatywnego-programu-kreatywna-europa-juz-w-polsce/


09.10.2018