Konkurs filmowy "Kadr na pracę"

Znasz kogoś, kto świetnie wykonuje swoją pracę? Świat zapomniał o ważnym zawodzie, jakim od lat zajmuje się specjalista, którego cenisz? Na świecie istnieją setki takich zawodów. Uhonorujmy pracę specjalistów z branż, o których na co dzień się nie mówi! – zapraszają organizatorzy. – Macie do wyboru aż tysiąc specjalizacji. Pokażcie je światu!

Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB w Warszawie zaprasza wszystkich do udziału w konkursie na krótki, trwający do 3 minut, film prezentujący jeden z wykonywanych w Polsce zawodów. Laureatów poznamy już w grudniu.

Interpretacja tematu jest dowolna. Ważne, żeby filmy koncentrowały się na specyfice pracy i popularyzacji wykonywanych w Polsce zawodów (wg listy 1000 zawodów podanych przez organizatora). Chodzi o upowszechnienie wiedzy na ten temat za pomocą nowoczesnego narzędzia komunikacji, jaką jest krótki film. Równie istotne będzie wyłonienie i prezentacja utalentowanych osób zajmujących się filmem amatorsko lub będących na początku swojej profesjonalnej drogi twórczej. W konkursie udział wziąć może każdy.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada br. za pośrednictwem strony internetowej www.kadrnaprace.pl. Każdy uczestnik może przesłać jeden film. Jury przyzna 3 nagrody główne (sprzęt filmowy) i 2 wyróżnienia. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w Warszawie na początku grudnia.
Więcej informacji, lista zawodów i regulamin na stronie: www.kadrnaprace.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Celem głównym projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145) oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w instytucjach rynku pracy (IRP). Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER — Cel nr 3. „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Wykonawcą projektu jest konsorcjum, w skład którego wchodzą Doradca Consultants Ltd. z Gdyni, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz Agencja Badawcza PBS z Sopotu.

 


29.10.2018