Konsultacje nowych plików kosztorysu

Zakończył się kolejny etap prac nad wzorami kosztorysów rozwoju projektu oraz produkcji filmowej, które są załącznikami do wniosków o dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Powstały nowe wzory kosztorysów rozwoju projektu filmów animowanych oraz produkcji i rozwoju projektu filmów dokumentalnych. Wszystkie wzory obejmują teraz także koprodukcje międzynarodowe (większościowe i mniejszościowe).

W sesji 1/2017 fakultatywnie zostaną wprowadzone nowe wzory kosztorysów:

  • dla produkcji i rozwoju projektu filmu fabularnego: wzory kosztorysów koprodukcji międzynarodowych większościowych i mniejszościowych
  • dla rozwoju projektu filmu animowanego: wzory kosztorysów produkcji krajowej oraz koprodukcji międzynarodowych większościowych i mniejszościowych
  • dla produkcji i rozwoju projektu filmu dokumentalnego: wzory kosztorysów produkcji krajowej oraz koprodukcji międzynarodowych większościowych i mniejszościowych

Po zakończeniu szkoleń, od sesji 2/2017 nowe wzory kosztorysów staną się obowiązkowe. Wzór kosztorysu produkcji krajowej filmu fabularnego funkcjonuje w sesji 1/2017 na dotychczasowych zasadach i jest obowiązkowy.

Utworzyliśmy specjalny adres e-mail: kosztorys@pisf.pl, pod który mogą Państwo przesyłać swoje uwagi dotyczące nowych wzorów kosztorysu. Termin ich nadsyłania mija 18 października br.

3 listopada br. o godz. 10:00 w kinie Kultura w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, odbędzie się szkolenie dla producentów (wspólne dla wszystkich rodzajów filmowych – architektura kosztorysu jest jednolita dla filmu fabularnego, dokumentalnego i animowanego). Chęć udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać do 2 listopada br. pod adresem kosztorys@pisf.pl.

Do poprawnego działania wzorów niezbędne jest posiadanie programu MS Excel, w wersji nie niższej niż 2007 dla komputerów PC oraz 2011 dla komputerów Mac, oraz włączona obsługa makr.

Wzory kosztorysów powstają we współpracy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

04.10.2016