Nabór filmów na 65. OKFA

Do 8 kwietnia 2019 roku można zgłaszać filmy na 65. OKFA – Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. Henryka Kluby, organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Federację Niezależnych Twórców Filmowych i Koniński Dom Kultury. Konkurs wystartuje 29 maja, zakończy się 2 czerwca 2019 roku.

Autorzy mogą zgłaszać filmy w trzech kategoriach:

  • Film niezależny (produkcje zrealizowane przez twórców profesjonalnych),
  • Film amatorski (produkcje zrealizowane przez twórców nieposiadających kierunkowego wykształcenia),
  • Film studencki (produkcje zrealizowane przez studentów szkół filmowych i innych uczelni artystycznych, bez względu na stopień udziału uczelni w realizacji zgłaszanej produkcji).

Organizatorzy konkursu nie narzucają autorom ograniczeń tematycznych i gatunkowych, filmy nie mogą natomiast przekraczać 30 minut. Na zwycięzcę w każdej kategorii czeka Grand Prix w wysokości 5000 zł.

O dopuszczeniu filmów do Konkursu głównego zdecyduje Komisja Kwalifikacyjna. Lista konkursowych filmów zostanie opublikowana 19 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej konkursu: okfa.ckis.konin.pl.

Zgłoszenia

Film wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 8 kwietnia 2019 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin, lub w formie elektronicznej na adres: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

Regulamin i formularz konkursu do pobrania na stronie: www.okfa.ckis.konin.pl.

Patronat artystyczny: Szkoła Filmowa w Łodzi. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Konina.

Na podstawie informacji organizatora.


25.01.2019