Nabór na When East Meets West w Trieście

Do 7 grudnia 2018 roku trwa nabór zgłoszeń na market koprodukcyjny When East Meets West w Trieście.

Zgłoszenia do 7 grudnia

When East Meets West odbędzie się w dn. 20-22 stycznia 2019 roku. 

Przyszłoroczny WEMW skupiony będzie na krajach Europy Centralnej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina) oraz krajach Beneluksu (Belgia, Luksemburg, Holandia).

Producenci zainteresowani współpracą z wymienionymi krajami oraz Włochami proszeni są o zgłaszanie się do PISF.

Preferowani są producenci z projektami o potencjale koprodukcyjnym z Włochami, z krajami Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajami Beneluksu.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza wraz z informacjami o stanie zaawansowania projektu.

Prosimy o zgłaszanie projektów na adres: marzena.cieslik@pisf.pl do 7 grudnia.

Do pobrania:

 


27.11.2018