Nabór zgłoszeń do katalogu New Polish Films 2019

Do 1 kwietnia 2019 roku czekamy na zgłoszenia filmów do katalogu NEW POLISH FILMS 2019 na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes.

Zgłoszenia filmów do 1 kwietnia

W związku z aktualizacją katalogu NEW POLISH FILMS 2019 na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes zwracamy się z prośbą o zgłaszanie do PISF informacji o Państwa filmach, które chcą Państwo umieścić w katalogu.

Czekamy na zgłoszenia filmów:

  • pełnometrażowych fabularnych, dokumentalnych, animowanych (uzupełnienie obecnego katalogu),
  • krótkometrażowych fabularnych, dokumentalnych, animowanych (w tym serii animowanych).

Formularz zgłoszenia należy wypełnić tutaj.   

Zdjęcia należy przesłać na adres: katalog@pisf.pl

Katalog prezentuje polskie filmy pełnometrażowe i krótkometrażowe wszystkich rodzajów (fabuła, animacja, film dokumentalny) po zakończeniu okresu zdjęciowego i będzie dostępny w formie pliku PDF na Festiwalu w Cannes.

Katalog przygotowany na Berlinale można znaleźć tutaj

Ważne!

Warunkiem zgłoszenia są filmy, które do końca roku 2018 będą: po zdjęciach lub w trakcie zdjęć; w postprodukcji. Filmy te w założeniu mają być gotowe w roku 2019.


04.03.2019