Nowe druki raportów dla produkcji filmów fabularnych

Przedstawiamy nową, testową wersję, elektronicznych druków rozliczenia raportu częściowego i końcowego w Programie Operacyjnym „Produkcja filmowa” (film fabularny).

Zachęcamy do korzystania z testowej wersji raportu częściowego i końcowego dla filmu fabularnego. Wszelkie sugestie oraz uwagi merytoryczne dotyczące elektronicznych druków rozliczenia raportu częściowego i końcowego, a także ich funkcjonalności i ewentualnych błędów prosimy przesyłać na adres raport@pisf.pl

Wypełnione raporty, w formacie PDF/xslx, mogą Państwo przesyłać na adres raport@pisf.pl. Jednocześnie wygenerowany w formacie PDF raport należy składać w formie papierowej według obowiązujących zasad.

W dalszym ciągu mogą Państwo składać raporty na dotychczasowych drukach, jednak zachęcamy do testowania ich nowej wersji, która jest do pobrania poniżej.

Do pobrania:


07.10.2019