Pitch & Meet. Warsaw Co-production Meetings – nabór do 29.09

Nabór do projektu „Pitch & Meet. Warsaw Co-production Meetings”, w ramach którego twórcy filmowi będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty polskim i międzynarodowym profesjonalistom z branży filmowej (producentom, selekcjonerom festiwalowym, dystrybutorom, agentom sprzedaży, etc.) został przedłużony do 29 września 2017. Spośród projektów filmowych zakwalifikowanych do prezentacji, jury złożone z polskich i zagranicznych członków wybierze jeden, który otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 euro, przyznanej w ramach Programu Operacyjnego w PISF, dedykowanego koprodukcjom mniejszościowym *.

Sesja pitchingowa 20 października

Spośród wszystkich projektów zgłoszonych do tegorocznego naboru Pitch & Meet. Warsaw Co-production Meetings, PISF wybierze około 10, których twórcy zostaną zaproszeni do Warszawy, aby wziąć udział w sesji pitchingowej, która odbędzie się w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego w dniu 20 –października 2017 r. – wszystkie prezentacje, w sesji pitchingowej prowadzone będą w języku angielskim.

Oprócz możliwości zaprezentowania swojego projektu w ramach pitchingu, w dniach 20 – 21 października uczestnicy będą mieli okazję udziału w spotkaniach „one on one” z profesjonalistami branży filmowej z Polski i zagranicy, zaproszonymi do projektu Pitch & Meet. Warsaw Co-production Meetings.

Projekty zgłoszone do tegorocznego Pitch & Meet. Warsaw Co-production Meetings muszą spełniać następujące kryteria:

  • Projekt musi posiadać co najmniej pierwszy draft scenariusza i być co najwyżej na etapie post-produkcji.
  • Musi to być projekt pełnometrażowego filmu fabularnego;
  • Zgłoszenie musi zawierać wszystkie poniższe załączniki:
  1. Plan finansowania, w tym 20 % zagwarantowanego budżetu;
  2. Synopsis (max 1 strona A4);
  3. Eksplikacja producenta;
  4. Eksplikacja reżysera;
  5. Podstawowe informacje o projekcie: reżyser, producent, obsada, zaangażowani twórcy.

UWAGA: Wszystkie materiały przesłane wraz ze zgłoszeniem muszą być w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Tylko zgłoszenia spełniające wszystkie powyższe warunki będą brane pod uwagę.

Nabór zgłoszeń do 29 września 

Zgłoszenie wraz wymaganymi załącznikami można nadsyłać do 29 września 2017 r. do godziny 12:00 na adres mailowy: pitchandmeet@pisf.pl.

Twórcom wszystkich projektów zakwalifikowanych do sesji pitchingowej (wymagana jest obecność reżysera lub producenta), gwarantujemy branżową akredytację na Warszawski Festiwal Filmowy oraz 1 nocleg w Warszawie – (przyjazd do Warszawy w sobotę 20 października do godz.12:00 – wyjazd z Warszawy w niedzielę 21 października po południu).

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony środowiska filmowego, pragniemy również zaprosić wszystkie polskie projekty większościowych koprodukcji chętne do zaprezentowana się zaproszonym gościom branżowym. Udział w prezentacji odbędzie się BEZ MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ.

Polski Instytut Sztuki Filmowej zastrzega sobie wybór projektów, które wezmą udział w Pitch & Meet.

Pitch & Meet. Warsaw Co-Production Meetings

Pitch & Meet. Warsaw Co-Production Meetings – to projekt skierowany zarówno do polskich jak i zagranicznych twórców filmowych. Zakłada on zarazem umożliwienie prezentacji, tworzących się projektów polskim i zagranicznym profesjonalistom branży filmowej oraz szeroko pojętą interakcję oraz wymianę uwag i idei w czasie spotkań „one on one”.

*Zwycięzcy konkursu na najlepszy projekt pełnometrażowy prezentowany w ramach wydarzenia „Pitch & Meet. Warsaw Coproduction Meetings” przysługuje nagroda w wysokości równowartości w polskich złotych 100.000 euro pod warunkiem złożenia poprawnego formalnie wniosku do PISF na Koprodukcję Mniejszościową. Do złożenia wniosku niezbędny jest polski koproducent.

06.09.2017