Polskie filmy w programie Art Film Festival

Filmy polskich twórców zostaną pokazane w programie Art Film Festival.

Na festiwalu, w trakcie dwóch dni, pokazywane są filmy niezależne i artystyczne. W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy w Cannes w dniach 23-24 maja.

„Nostalgia for Existing Without Delay”, reż. Sławomir Milewski

Urodzony w Polsce, ale mieszkający w Londynie artysta w swoim filmie, „Nostalgia for Existing Without Delay”, łączy kilka tematów: fascynację rolą transgresji w społeczeństwach, tego co ona oznacza dla jednostek oraz tego, w jaki sposób jednostki istnieją poza sferą racjonalności.

„Shanghai”, reż. Barbara Wielebska

Drugim polskim filmem w programie festiwalu jest „Shanghai” Barbary Wielebskiej, architektki, pracującej w firmie architektonicznej w Szanghaju. Film porusza temat miasta jakim jest Szanghaj i mitów, które mu towarzyszą, tego, jak nasze postrzeganie miasta (jego ulic, budynków) wpływa na kulturę wizualną i na odwrót – jak kultura wizualna wpływa na sposób postrzegania miasta.

Więcej: https://art-film-festival.com

 


18.04.2019