Prezentacje dla branży na EFM w Berlinie – zgłoszenia

Polski Instytut Sztuki Filmowej zaprasza przedstawicieli polskiego środowiska filmowego do wzięcia udziału w prezentacjach dla zagranicznej branży filmowej, które odbędą się podczas European Film Market w Berlinie.

Prezentacje dla zagranicznej branży filmowej na polskim stoisku

W określonych godzinach od piątku do niedzieli (16-18.02), na potrzeby spotkań zostanie udostępniona niewielka przestrzeń na polskim stoisku.

Do zgłaszania się zapraszamy reprezentantów:

  • dystrybutorów,
  • funduszy i komisji regionalnych,
  • producentów filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych,
  • szkół filmowych,
  • festiwali.

Trzy dni spotkań

Spotkania będą się odbywały w dniach 16-18 lutego według następującego grafiku:

  • dystrybutorzy – piątek 10.00-12.00,
  • fundusze i komisje regionalne – piątek 15.00-17.00,
  • producenci filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych – sobota 10.00-12.00,
  • szkoły filmowe – sobota 15.00-17.00,
  • festiwale – niedziela 10.00-12.00.

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele branży filmowej, którzy będą uczestniczyć w tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić i odesłać załączony formularz. Zgłoszenia przyjmujemy na adres maria.gradowska@pisf.pl do 26 stycznia.

Do pobrania:

European Film Market odbędzie się w Berlinie w dniach 15-23 lutego 2018 roku.


10.01.2018