Przegląd Filmowy Świętochłowickie Kadry

W dniach 3-16 września 2017 odbędzie się Przegląd Filmowy Świętochłowickie Kadry.

Polskie filmy w programie

W programie wydarzenia znalazły się takie polskie produkcje jak m.in. „Sól ziemi czarnej” i „Perła w koronie” w reżyserii Kazimierza Kutza; „Gwiazdy” i „Skazany na blueas” Jana Kidawy-Błońskiego, „Jestem” Doroty Kędzierzawskiej, „Z odzysku” Sławomira Fabickiego, „Kiedyś będziemy szczęśliwi” Pawła Wysoczańskiego, „Ewa” Adama Sikory.

Projekcje filmów odbędą się w Muzeum Powstań Śląskich oraz w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.

Wydarzenie zostało objęte partonatem przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Szczegółówy program wydarzenia jest dostępny na stronie: www.muzeumpowstanslaskich.pl.

24.08.2017