Regiofund - Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne

W dniach 4-7 października 2017 w Katowicach odbędzie się 1. edycja Międzynarodowego Forum Koprodukcyjnego Regiofund.

Regiofund dawniej Regiofun

Idea powstania Międzynarodowego Forum Koprodukcyjnego Regiofund wyrasta z przekonania, że film, z wszystkimi etapami jego produkcji, stanowi doskonałe narzędzie zarówno promocji śląskich lokacji filmowych, jak i wykorzystania zasobów produkcyjnych województwa. Pierwsza edycja forum odbędzie się w Katowicach, 4-7 października 2017 i będzie kontynuacją dotychczasowego MFPF Regiofun.

Rozwój projektów filmowych z potencjałem koprodukcyjnym 

Forum Regiofund zrodziło się na kanwie wydarzeń branżowych, organizowanych podczas dotychczasowych siedmiu edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych Regiofun. Od tego roku organizatorzy mocniej skupią się na rozwoju projektów filmowych z potencjałem koprodukcyjnym.

W ramach forum będzie budowana platforma współpracy między władzami samorządowymi, producentami filmowymi, europejskimi funduszami filmowymi, instytucjami finansującymi, prywatnymi inwestorami, a także nadawcami telewizyjnymi, agentami sprzedaży i dystrybutorami. Forum Regiofund służyć też będzie działalności Silesia Film Commission – ma zachęcać do lokowania produkcji filmowej w województwie śląskim, a tym samym propagować jego walory i oddziaływać promocyjnie.

Na program Forum składają się:

  • Prezentacje europejskich projektów filmowych na etapie zaawansowanego developmentu orgaznizowane w formie pitchingów oraz spotkań 1:1
  • Siódma edycja warsztatów „Młody producent” skierowanych do studentów, absolwentów szkół filmowych oraz wszystkich, którzy w przyszłości chcieliby zająć się produkcją
  • Warsztaty, spotkania, dyskusje
  • Przegląd Regio-Cannes, w ramach którego prezentowane są filmy pokazywane podczas słynnego festiwalu na francuskiej Riwierze
  • Deal Makers Tour organizowany dla producentów i managerów lokacji, którego celem jest promocja wybranych lokacji filmowych województwa śląskiego i zainteresowanie nimi uczestników pod kątem realizacji w tych miejscach zdjęć filmowych.

Do 25 września trwa nabór na warsztaty „Młody producent”: www.forumregiofund.pl.

Szczegółowe informacje o Międzynarodowym Forum Koprodukcyjnym Regiofund znajdują się na stronie: forumregiofund.pl

Informacja prasowa

05.09.2017