Rekrutacja do 2. edycji programu filmowego CamON

Masz pomysł na film, szkic albo gotowy scenariusz? Świetnie! Wchodzisz z pomysłem – wychodzisz z gotową etiudą – piszą organizatorzy warsztatów, Podkarpacka Komisja Filmowa.

Warsztaty CamON

CamON to cykl praktycznych spotkań ze specjalistami z branży audiowizualnej, m.in. operatorem, reżyserem, scenarzystą, montażystą. Program dzieli się na dwie niezależne części – półroczny cykl warsztatów, którego efektem będzie realizacja etiud dokumentalnych oraz warsztaty tematyczne/branżowe dedykowane poszczególnym etapom produkcji filmowej.

Nad warsztatami czuwać będzie Paweł Chorzępa – operator młodego pokolenia, doktor i wykładowca w Zakładzie Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego UŚ w Katowicach.

Spotkania mają odbywać się raz w miesiącu (zazwyczaj w weekendy). Uczestnicy powinni się jednak spodziewać zadań do wykonania w czasie pomiędzy spotkaniami. Harmonogram zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania. Udział w cyklu warsztatów filmowych jest bezpłatny.

„Skupiamy się na praktycznym aspekcie filmowania, wyjdziemy w plener, zrealizowany materiał opracujemy w trakcie zajęć studyjnych. Nauczymy Cię pracować z rejestratorami obrazu i dźwięku, poznasz podstawy montażu i pracy z oświetleniem. Wprowadzimy w tajniki przygotowania dobrego scenariusza oraz budżetu filmu i metod pozyskiwania środków na jego realizację” – zapowiadają organizatorzy.

Zgłoszenia do 6 marca

Aby wziąć udział w cyklu warsztatów filmowych, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w sekretariacie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, przy ul. Okrzei 7, do dnia 6 marca 2018 roku (liczy się data wpływu) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.wiatr@podkarpackiefilm.pl i w temacie wiadomości wpisać „CamON – zgłoszenie”. W przypadku wysyłki e-mailem wymagany jest skan podpisanego zgłoszenia.

Kryterium kwalifikującym będzie analiza złożonych zgłoszeń, dotychczasowe oraz planowane działania w zakresie twórczości audiowizualnej oraz pomysł na film i dyspozycyjność.

Rekrutacja na warsztaty tematyczne będzie ogłaszana odrębnie, ale pierwszeństwo udziału mają osoby uczestniczące w cyklu głównym.

Pytania można kierować telefonicznie: 721 288 014 lub mailowo: m.wiatr@podkarpackiefilm.pl.

Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: podkarpackiefilm.pl/pl/edukacja/warsztaty-camon.


23.02.2018