Rusza nabór na Polsko-Belgijskie Forum Koprodukcyjne

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Brukselska Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości (hub.brussels) oraz Fundusz Filmowy Regionu Brukseli (screen.brussels fund) ogłaszają nabór projektów na bezpłatne Polsko-Belgijskie Forum Koprodukcyjne, które odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2019 roku w Warszawie.

Wydarzenie, pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, skierowane jest zarówno do doświadczonych producentów, jak i młodych profesjonalistów z udokumentowanym doświadczeniem w branży audiowizualnej, pragnących wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowych koprodukcji. Celem inicjatywy jest zacieśnienie relacji i nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy polskimi i belgijskimi producentami, czego wynikiem będzie powstanie wysokiej jakości europejskich projektów oraz wzmocnienie rynku międzynarodowych koprodukcji.

 „W Belgii, małym kraju w sercu Europy, jesteśmy z natury otwarci na rynki zagraniczne. Zarówno w ramach sektora audiowizualnego, jak i innych działań. Dlatego promujemy koprodukcje międzynarodowe i nie boimy nazywać siebie «królami koprodukcji». Jako Dyrektor Zarządzający regionalnego funduszu filmowego usytuowanego w stolicy Europy jestem przekonany, że utwory audiowizualne odgrywają istotną rolę w budowaniu europejskiej tożsamości. Stanowią także odzwierciedlenie różnorodności kulturalnej, tradycji i historii krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz ich regionów. Produkcje audiowizualne są zarówno dobrem ekonomicznym, zapewniającym wzrost gospodarki i zatrudnienia, jak i dobrem kulturalnym, odzwierciedlającym i kształtującym nasze społeczeństwa”, mówi Noël Magis, Dyrektor Zarządzający screen.brussels fund.

Kto może wziąć udział w forum?

Do udziału w forum mogą zgłaszać się producenci z projektami pełnometrażowych filmów fabularnych, animowanych, dokumentalnych, familijnych oraz seriali przeznaczonych do międzynarodowej dystrybucji kinowej i telewizyjnej. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w języku angielskim wraz z załącznikami (fotos z filmu, zdjęcie reżysera i producenta, logo firmy) na adres aleksandra.kaplon@kipa.pl wraz z dopiskiem „Forum z Belgią” w temacie wiadomości. Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 12 projektów z zaznaczeniem, że jeden producent może zgłosić tylko 2. Nabór trwa do 31 października 2018 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo poinformowania tylko zakwalifikowanych uczestników.

„Nie ma innej drogi rozwoju dla polskiej kinematografii, niż rozwój koprodukcji europejskich. W tej materii powinniśmy uczyć się od najlepszych, a nie ma chyba w Europie kraju, który byłby lepszym ekspertem od koprodukcji niż Belgia. Chcielibyśmy stworzyć sojusz średnich krajów europejskich, który wspierałby różnorodność kulturową i promowałby specyfikę narodowych kinematografii. Bardzo cieszymy się z tej współpracy”, mówi Maciej Strzembosz, wieloletni Prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. „Chcielibyśmy, żeby Warszawa robiła połowę tego dla kinematografii, co robi Bruksela”, dodaje.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój sektorów kreatywnych 2018”.

Więcej informacji: http://kipa.pl/rusza-nabor-na-polsko-belgijskie-forum-koprodukcyjne/

Informacja prasowa


03.09.2018