SFP – wsparcie dla dystrybucji kinowej – sesja 3/2017

Znane są już decyzje o przyznaniu środków w 3. sesji w ramach programu Stowarzyszenia Filmowców Polskich „System wsparcia dystrybucji filmów polskich, europejskich i klasyki kina”.

Dofinansowania sesja 3/2017:

  • Against Gravity – „Niemiłość”, „Wieża. Jasny dzień”,
  • Forum Film – „Cicha noc”,
  • Kino Świat – „Soyer”,
  • Media move – „Dziennik maszynisty”,
  • Pomorska Fundacja Filmowa – zestaw filmów: „Dzień babci”, „Koniec widzenia”, „Między nami”, „Matka”,
  • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – „Szron”.

O wsparcie z programu może ubiegać się dystrybutor filmu polskiego, filmu europejskiego, filmu należącego do klasyki kina oraz filmu nieeuropejskiego (czas trwania filmu winien mieć nie mniej niż 70 minut). Krótszy film może być zgłaszany wyłącznie w zestawach przeznaczonych do łącznej projekcji o czasie trwania minimum 70 minut. Wsparciem SFP nie może być objęta dystrybucja filmu, która uzyskała już wsparcie ze środków publicznych oraz programów wsparcia UE. W przypadku pierwszego naboru dopuszczane są filmy, które miały już premierę.

Wyniki sesji są cząstkowe. Zgodnie z decyzją Prezesa SFP nabór wniosków zostaje przedłużony do momentu wykorzystania puli środków przewidzianych na rok 2017. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

Program jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Źródło informacji: www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,26205,1,1,Wsparcie-Dystrybucji-Dofinansowane-projekty-sesja-3-2017.html.

16.11.2017