Tomasz Dąbrowski w zarządzie AFCI

Dyrektor Polskiej Komisji Filmowej (Film Commission Poland) Tomasz Dąbrowski znalazł się w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych – Association of Film Commissioners International (AFCI).

Tomasz Dąbrowski członkiem zarządu AFCI

Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych – Association of Film Commissioners International (AFCI) wybrało nowych członków zarządu, których kadencja zacznie się w 2018 roku. Wśród nich znalazł się szef Polskiej Komisji Filmowej Tomasz Dąbrowski. 

Polska Komisja Filmowa 

Polska Komisja Filmowa (Film Commission Poland) powstała w 2012 roku. Jej celem jest stwarzanie warunków do realizacji międzynarodowych produkcji filmowych na terenie Polski oraz zaktywizowanie lokalnej przedsiębiorczości, przez przyciąganie zagranicznych inwestycji i produkcji do naszych regionów. Zadaniem PKF jest także zagraniczna promocja polskiego potencjału filmowego, turystycznego i dziedzictwa kulturowego.

Polska Komisja Filmowa działa w ramach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne (FPCA), instytucji założonej w celu ciągłego rozwoju i wzmacniania niezależnej produkcji, polskiego kina i branży filmowej. PKF zostało powołane i jest wspierane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) i Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie Komisarzy Filmowych – Association of Film Commissioners International (AFCI) powstało w 1975 roku. Organizacja zrzesza ponad 300 komisji filmowych z 45 krajów z całego świata. 

Oficjalna strona Polskiej Komisji Filmowej: filmcommissionpoland.pl

Oficjalna strona AFCI: afci.org

30.10.2017