Trwa rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej

Do 11 maja trwa rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Wymogi rekrutacyjne w 2018 roku:

Rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej trwa od 15 lutego do 11 maja i składa się z trzech etapów:

 • dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac,
 • egzamin wstępny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego:

1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony Wniosek Rekrutacyjny (do pobrania na stronie szkoły www.gsf.pl);
 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • dwa zdjęcia legitymacyjne;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • krótki film – autoprezentację wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej; film do 1 minuty,  zrealizowany w dowolnej technice – przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl
 • pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni NORDEA BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142 lub gotówką w sekretariacie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:

 • krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 od 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice – przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl
 • oryginalne prace literackie w postaci:

a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego o wyraźnie zarysowanej historii fabularnej (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4) na zadany temat do wyboru „I nagle zrozumiałem, że nie uda mi się tego załatwić na facebooku, ani snapchacie, ale muszę wyjść z domu i…” lub „Nienawiść, to nieraz pierwszy krok do miłości…”;

b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat „Mój sąsiad” (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.

 • dwie prace fotograficzne na zadane tematy:

a) tryptyk fotograficzny „Jeden z siedmiu grzechów głównych”

b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „To koniec!”.

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować.

3. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np.: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne. stanowiące dorobek artystyczny.

Egzamin wstępny

Egzaminy wstępne odbędą się w dniach 29 czerwca-3 lipca.

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

 • zadanie scenariuszowe,
 • test z wiedzy o kulturze i sztuce,
 • zadanie narracyjne – ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,
 • ćwiczenie z aktorem – wyreżyserowanie scenki na zadany temat,
 • dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.

Pliki do pobrania: dostępne są na stronie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

Źródło informacji: www.gsf.pl.


05.03.2018