Warsztaty kompozycji filmowej

W dniach 9-15 października w Gdyńskiej Szkole Filmowej odbędą się warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół muzycznych, studentów i absolwentów kompozycji zainteresowanych tworzeniem muzyki filmowej. Kompozytor prowadzący warsztaty – laureat Oscara, Jan A.P. Kaczmarek przekaże uczestnikom wiedzę w zakresie sposobów pracy nad ścieżką muzyczną filmu, kontaktu i znalezienia wspólnego języka z reżyserem, zdradzi też zależności, które kompozytor napotyka podczas produkcji filmowej – ograniczony budżet i konsekwencje aranżacyjne.

Warsztaty

7-dniowe warsztaty (9-15 października) prowadzone w siedzibie Gdyńskiej Szkoły Filmowej mają na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki tworzenia muzyki do filmu. Materiałem warsztatowym będą filmy krótkometrażowe absolwentów GSF. W efekcie może powstać ścieżka dźwiękowa do kilku z nich. Filmy studenckie GSF są wysyłane na festiwale filmowe na całym świecie. Autorstwo muzyki może być szansą na międzynarodową karierę.

Jednym z głównych punktów programu warsztatów będzie spotkanie ze studentami reżyserii, poznanie ich oczekiwań względem warstwy muzycznej ich filmów oraz praca nad kolejnymi etapami powstawania tej warstwy pod kierunkiem kompozytora wykładowcy. Wykładowca będzie prowadził zajęcia grupowe i indywidualne, które ułoży według własnego uznania (ok. 20 godzin pracy grupowej i ok. 60 minut dla każdego indywidualnie).

Zwieńczeniem pracy warsztatowej powinien być co najmniej jeden film studenta GSF z pełną ścieżką muzyczną (może to być dzieło kilku kompozytorów – uczestników warsztatów). Zajęcia będą odbywały się w Gdyńskiej Szkole Filmowej przez 7 kolejnych dni, podczas których uczestnicy będą mieli do dyspozycji salę projekcyjną oraz sale wykładowe. Możliwe będzie wykorzystanie filmoteki GSF do prezentacji przykładów wykorzystania muzyki w filmie.

Przewidywana liczba uczestników biorących czynny udział w warsztatach: 12 osób. W razie dużego zainteresowania przewidywana jest również grupa uczestników biernych.

Studenci i absolwenci kompozycji będą mieli możliwość pracy z jednym z najznakomitszych polskich kompozytorów muzyki filmowej, laureatem Oscara, Janem A.P. Kaczmarkiem.

Dla kogo?

Na warsztaty mogą zgłaszać się studenci i absolwenci kierunku „Kompozycja” polskich uczelni artystycznych, a także pełnoletni uczniowie i absolwenci liceów muzycznych z całej Polski. Wybór uczestników biorących czynny udział w warsztatach zostanie dokonany na podstawie przesłanych dwóch partytur i/lub nagrań muzyki skomponowanej przez kandydata. Kompozycje te powinny różnić się od siebie w fakturze, stylu i charakterze.

Cena

 • 1500 PLN dla uczestnika czynnego
 • 800 PLN dla uczestnika biernego

Koszt warsztatów obejmuje:

 • co najmniej 60 minut zajęć indywidualnych z Mistrzem
 • 20 godzin zajęć warsztatowych

Koszt warsztatów nie obejmuje:

 • Zakwaterowania
 • Wyżywienia
 • Transportu

Zgłoszenia

Dokumenty do przesłania na adres mailowy: info@gsf.pl do dnia 10 września 2017 roku:

 1. Zgłoszenie udziału w warsztatach podpisane i zeskanowane
 2. Skan dyplomu ukończenia studiów kompozytorskich, zaświadczenia z uczelni o studiowaniu na kierunku Kompozycja lub zaświadczenia ze szkoły muzycznej.
 3. Skan lub potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego 300PLN na konto: 35 1440 1026 0000 0000 0390 5195
 4. Dwie partytury w formie pliku PDF i/lub nagranie w formie pliku mp3.

Więcej informacji na stronie: www.gsf.pl.

Informacja prasowa

01.08.2017