Wyniki Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego

27 czerwca w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. 

27 czerwca w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego (PRFF). Operatorem PRFF jest Podkarpacka Komisja Filmowa, działająca w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem wyłonionych produkcji. Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2018 wynosi 500 000 złotych brutto.

W ramach naboru do PRFF wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 633 317 złotych brutto. Do etapu oceny eksperckiej zostało zakwalifikowane 8 wniosków.

Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia Konkursu, podjęła decyzję o wysokości i rodzaju wkładu koproducenckiego, biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe, oceny i rekomendacje ekspertów Rady Programowej.

Podczas obrad Komisji Konkursowej wyłoniono następujących Wnioskodawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji umów koprodukcyjnych:

  • Polski Schindler, prod. Plesnar & Krauss Films reż. Barbara Necek. Przyznana kwota brutto: 70 000 zł
  • Boże Ciało, prod. Aurum Film reż. Jan Komasa. Przyznana kwota brutto: 330 000 zł.
  • Insekt, prod. Yellow Tapir Films reż. Marcin Podolec. Przyznana kwota brutto: 50 000 zł.
  • Rock’n’Roll Eddie, prod.Dogoda Media reż. Tomasz Szafrański. Przyznana kwota brutto: 50 000 zł

W przypadku niepodpisania Umowy koprodukcyjnej lub rezygnacji przez wyłonionych Wnioskodawców, Komisja Konkursowa zwoła posiedzenie, na którym podejmie decyzję o przyznaniu środków.

Informacja prasowa


02.07.2018