XXVII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza - zgłoszenia

XXVII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza na temat Film jako baza edukacji artystycznej i medialnej, odbędzie się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach w dniach 9–12 listopada 2017 r.

Zamierzeniem realizatorów projektu jest pokazanie, w jaki sposób — odpowiedni dla wielu grup odbiorczych, w tym dzieci, młodzieży, studentów, kinomanów — wykorzystać film w edukacji przedmiotów artystycznych i wiedzy o mediach, a także na zajęciach dodatkowych czy w DKF. Projekt ma służyć pokazaniu potencjału edukacyjnego filmu jako nowatorskiego narzędzia kształcenia.

Na program imprezy złożą się 4 bloki tematyczne poświęcone korespondencjom filmu z muzyką, sztukami plastycznym, telewizją i grami komputerowymi. W ramach bloków odbędą się: wykłady, analizy filmowe i pedagogiczne oraz projekcje. Program wydarzenia wzbogacą warsztaty z zakresu analizy filmowej odbywane w małych grupach, a prowadzone przez wykładowców konferencji. Planowane są także spotkanie z twórcą filmowym i pokaz specjalny filmu z muzyką na żywo.

Konferencje poprowadzi prof. Piotr Sitarski, a zaproszenie do udziału w niej przyjęli m.in.: prof. Alicja Kisielewska, prof. Krzysztof Kozłowski, prof. Mikołaj Jazdon, dr Piotr Pławuszewski, dr Tomasz Załuski, mgr Maja Rogala, mgr Marcin Chojnacki.

Koszt udziału w tegorocznej konferencji, który obejmuje: wyżywienie, zakwaterowanie, program konferencji, materiały warsztatowe oraz dojazd autokarowy z Warszawy lub Łodzi do Radziejowic i z powrotem, wynosi 385,00. Rejestracji na konferencję należy dokonać poprzez link: https://goo.gl/forms/jGn5ByHTIsJSDiB62. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji: tel. (0-42) 688-52-15 w. 20 lub e-mail: gabinetfilmowy@op.pl

Tegoroczna konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Źródło informacji: filmotekaszkolna.pl/aktualnosc,1368

30.08.2017