Zgłoszenia do „Euro Connection" w Clermont-Ferrand

Krakowska Fundacja Filmowa do 20 listopada 2009 r. przyjmuje zgłoszenia na „Euro Connection” – European Short Film Co-production Forum, które odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmu Krótkometrażowego w Clermont-Ferrand we Francji 2 lutego 2010 r.

 

Mogą się zgłaszać producenci filmów krótkometrażowych, których projekty będą powstawać w międzynarodowej koprodukcji. Ideą forum jest umożliwienie producentom prezentacji projektów przedstawicielom stacji telewizyjnych i instytucji finansujących.

Autorzy wybranych projektów zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. Wszystkie wybrane projekty, które wezmą udział w pitchingu, ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.clermont-filmfest.com w grudniu 2008 r.

Każdy wybrany projekt będzie przedstawiany przez producenta w krótkiej, 10-minutowej prezentacji w języku angielskim lub francuskim. Zakwalifikowane projekty wraz profilami producentów będą udostępnione w katalogu projektów oraz online na www.clermont-filmfest.com na początku stycznia 2010.

 

Projekty można zgłaszać do Krakowskiej Fundacji Filmowej (koordynatora projektu w Polsce) najpóźniej do 14 listopada 2009 r.

 

Żeby zakwalifikować się na Euro Connection 2010, producenci muszą:
– prowadzić działalność i być zarejestrowani w jednym z 15 krajów biorących udział w edycji 2010;
– zgłosić projekt, który ma już zagwarantowane częściowe finansowanie, posiada potencjał międzynarodowy, będzie realizowany nie wcześniej niż w lutym 2010;
– zobowiązać się do przyjazdu do Clermont-Ferrand i wzięcia udziału w pitchingu 2 lutego 2010 r., jeśli ich projekt zostanie zakwalifikowany.

 

Zaproszenie na Euro Connection pokrywa koszty hotelu i posiłków na czas pobytu jednej osoby na projekt. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży.

 

Jeden producent może zgłosić tylko jeden projekt. Trzeba przysłać 3 egzemplarze wniosku oraz kopię elektroniczną do Krakowskiej Fundacji Filmowej. Aplikacje i załączone dokumenty powinny być w języku angielskim lub francuskim.

 

Komisja ekspertów wybierze projekt, który zostanie zaproszony do udziału w Euro Connection 2010. Eksperci będą zwracać szczególną uwagę na jakość i wartość artystyczną scenariusza oraz na aktywną działalność producenta w celu znalezienia europejskich partnerów projektu.

 

Zgłoszenia muszą zawierać:
– wypełnioną kartę zgłoszenia;
– streszczenie i UKOŃCZONY scenariusz;
– filmografię firmy producenckiej;
– CV i filmografię producenta;
– CV i filmografia reżysera;
– list motywacyjny producenta i strategię produkcji filmu;
– list intencyjny reżysera, dotyczący decyzji artystycznych (zdjęcia, dźwięk, muzyka, obsada itd.);
– potwierdzenie zabezpieczenia finansowania (list intencyjny, wyrażona chęć współfinansowania);
– w miarę możliwości materiały wizualne (scenopis obrazkowy, plenery, animacja);
– jeśli to możliwe, kopię DVD z wcześniejszymi filmami tego reżysera lub producenta (lub linki do trailerów);
– jednostronicowy spis treści całości zgłoszenia.

 

Kontakt:
Krakowska Fundacja Filmowa
Morawskiego 5, p. 434
30-102 Kraków
Tel./fax +48122946945

 

Barbara Orlicz-Szczypuła – barbara.orlicz@kff.com.pl
Katarzyna Wilk – Katarzyna.wilk@kff.com.pl

09.11.2009