„Dostawa prasy do siedziby Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz usługa dostępu do prasy w wersji elektronicznej”