INFORMACJE


Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowuje różne dziedziny kinematografii w ramach programów operacyjnych. Programy są podzielone na priorytety z osobnymi pulami pieniędzy.

Ostateczny kształt Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku.


TERMINY SESJI W ROKU 2020

PO Produkcja filmowa:

Dla Priorytetu V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych „PIERWSZY FILM” – nabór wniosków jest planowany raz w roku.

Dla Priorytetu VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2020 i w sesji 3/2020.

Dla Priorytetu VII: Produkcja filmów nowatorskich – nabór wniosków jest planowany raz w roku w sesji 2/2020.

Dla Priorytetu IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej (fabularne i animowane pełnometrażowe) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2020 i w sesji 3/2020.

Dla priorytetu X: Dewelopment scenariuszowy – nabór ciągły.

PO Edukacja filmowa:

PO Upowszechnianie kultury filmowej:

PO Rozwój kin:

PO Promocja polskiego filmu za granicą: