Edukacja filmowa

UWAGA!
Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy,

a następnie wybierz „Zapisz element docelowy/link jako…”

Program Operacyjny Edukacja filmowa dzieli się na pięć priorytetów:

Priorytet I: Szkoły wyższe i podyplomowe
Priorytet II: Szkoły średnie i zawodowe
Priorytet III: Edukacja i kształcenie profesjonalne
Priorytet IV: Profesjonalizacja szkolnictwa językowego
Priorytet V: Edukacja w kinach studyjnych

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu oraz aktualizacja kosztorysu są dostępne we wnioskach elektronicznych!