Promocja polskiego filmu za granicą

UWAGA!
Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy,

a następnie wybierz „Zapisz element docelowy/link jako…”

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Promocja polskiego filmu za granicą odbywa się w trybie ciągłym za wyjątkiem Priorytetu II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą. 

Wnioski do Programów Operacyjnych PISF na rok 2020 będą przyjmowane wyłącznie na formularzach udostępnionych w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

Program Operacyjny Promocja polskiego filmu za granicą dzieli się na trzy priorytety:

Priorytet I: Promocja polskiego filmu za granicą

Priorytet II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą

Priorytet III: Stypendia zagraniczne