11 sierpnia 2020

PO Promocja polskiego filmu za granicą

Priorytet II: Dystrybucja polskiego filmu za granicą

Decyzje z dnia: 11 sierpnia 2020

Numer wnioskuWnioskodawcaPrzedsięwzięcieKoszt
całkowity
Kwota wnioskowanaDecyzja Dyrektora PISF
23711/2020Indeed FilmKrew Boga (The Mute)79 878,0039 939,000