11 sierpnia 2020

PO Promocja polskiego filmu za granicą

Priorytet III: Stypendia zagraniczne

Decyzje z dnia: 11 sierpnia 2020

Numer wnioskuWnioskodawcaPrzedsięwzięcieKoszt
całkowity
Kwota wnioskowanaDecyzja Dyrektora PISF
23728/2020Huber PusekObserwator w międzynarodowych warsztatach Dok.Incubator 20207 700,006 350,000
23708/2020Monika BraidSources 2 Projects Process – Training Mentors5 491,004 491,000
23707/2020Marianna MankowskaCzłonek jury 'The Most Important Films International Film Festival' w ramach 'Action On Film Festival'7 600,003 000,000