Sesja 1/2020

Projekty dofinansowane w roku 2020:

Wika”, reż. Agnieszka Zwiefka
Wnioskodawca: My Way Studio Sp. z o.o.
Wnioskodawca: Ma.ja.de Filmproduktions GmbH
Dotacja na produkcję: 85 000 euro (25 000 euro z alokacji PISF, 60 000 euro z alokacji MDM)

„The Delegation” reż. Asaf Saban
Wnioskodawca: Koi Studio Sp. z o.o.
Wnioskodawca: In Good Company GmbH
Dotacja na produkcję: 93 200 euro (50 000 euro z alokacji PISF, 43 200 euro z alokacji MBB)

Czarna Dziura Karabash”, reż. Olga Delane
Wnioskodawca: Arkana Studio Filmowe
Wnioskodawca: : Doppelplusultra Film und TV Producktion
Dotacja na rozwój projektu: 30 000 euro (z alokacji FFA)

Królowa Thule”, reż. Ewa Wikieł
Wnioskodawca: Koi Studio Sp. z o.o.
Wnioskodawca: : Heartwake Films GmbH
Dotacja na rozwój projektu: 20 000 euro (z alokacji FFA)