Tomorrow's Weather

Release date: 03-10-2003
Director: Jerzy Stuhr

directed by Jerzy Stuhr written by Mieczysław Herba, Jerzy Stuhr director of photography Edward Kłosiński music by Abel Korzeniowski production design by Monika Sajko-Gradowska costume design by Elżbieta Radke edited by Elżbieta Kurkowska sound by Nikodem Wołk-Łaniewski production manager Jan Kaczmarski

cast Jerzy Stuhr (Józef Kozioł), Małgorzata Zajączkowska (Renata, Józef’s wife), Roma Gąsiorowska (Kinga, Józef’s daughter), Barbara Kałużna (Ola “Claudia”, Józef’s daughter), Maciej Stuhr (Marcin, Józef’s son), Krzysztof Globisz (Czesio “Robal”), Andrzej Chyra (Jan Cichocki), Myslovitz (band), Martyna Peszko (Magda, Marcin’s girlfriend), Marzena Trybała (Bożenka, Kozioł’s friend), Maciej Wojdyła (Kinga’s boyfriend), Władysław Kowalski, Roman Gancarczyk (father Wojciech), Marcin Markowski (Robert), Maria Maj (Jarecka), Tomasz Dedek (policeman), Maria Klejdysz, Bogusław Kudłek, Filip Przybylski, Dawid Zawadzki, Andrzej Andrzejewski, Babiker Artoli, Marzena Bergmann, Dariusz Biskupski, Andrzej Bizoń, Andrzej Brzeski (father Nikodem), Jarosław Budnik, Przemysław Dąbrowski (policeman), Andrzej Franczyk, Tomasz Gęsikowski, Bartosz Głogowski, Beata Gołąbek-Nowak, Artur Janusiak, Tomasz Kalczyński, Izabela Kaszyca, Bernard Kierat, Paweł Kleszcz, Mikołaj Klimek, Krystyna Kołodziejczyk-Szyszko, Ireneusz Kozioł, Marcin Janos Krawczyk, Julia Krynke, Mariusz Leszczyński, Artur Łodyga, Edyta Łukaszewska, Wojciech Magnuski, Maciej Makowski, Grzegorz Mielczarek, Paweł Nowisz, Julia Pawłowska, Ryszard Radwański, Jacek Radziński, Stanisław Sparażyński (bishop), Maciej Szary, Andrzej Szopa, Rafał Szpotakowski, Monika Świtaj, Michał Taran, Marcin Twardowski, Bartosz Tuczyński, Piotr Warszawski (policeman), Witold Wieliński, Anna Wyrzykowska, Grażyna Zielińska, Jolanta Pieńkowska, Łukasz Nowicki, Artur Rojek

produced by Telewizja Polska, Studio Filmowe (d. Zespół Filmowy) Zebra co-produced by Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (Warsaw), ITI Film Studio producer Juliusz Machulski co-financed by Agencja Produkcji Filmowej distributed by ITI Cinema
colour, Dolby Digital, 94′
Poland 2003

 

After 17 years spent in convent, the world does not resemble what it used to be, but for Józef Kozioł this simple fact is a source of constant astonishment and growing disbelief. Accidentally found by his family he had left in order to hide from repressions by the communist authorities, he tries very hard to belong to the rapidly changing reality. In the meantime, his wife has settled down with an industrious businessman, his grown up son is developing political career as the chief of staff of a would-be parliament deputy’s election campaign, his older daughter sells herself at a TV reality show, while his youngest daughter attention is focused exclusively on the Net and drugs, and she is dead to the world outside of it. The protagonist does not like their world. When he tries to be a father and a role model for them again, all he receives in return are smirks and looks of astonishment. Then Józef begins to act in earnest, with quite tragic-comical results… Somewhere along the line, however, he has succeeded in putting his relations with his family on a healthier basis, as one should act, take a stand, and speak one’s mind despite the consequences and the psychological discomfort…

 

Jerzy Stuhr
Born in 1947. Actor, theatre and film director, pedagogue. Graduate of Polish Philology at Jagiellonian University and the State Theatre School in Cracow. His films won many awards at the festivals both in Poland and abroad. Since 1998 he is a member of European Film Academy.