Dzięki niemu żyjemy

Reżyseria: Andrzej Marek Drążewski

scenariusz, reżyseria, montaż A. Marek Drążewski
zdjęcia Jacek Knopp, Łukasz Nowicki
dźwięk Jacek Stępiński
współpraca realizatorska Tomasz Drążewski, Kamil Skałkowski
kierownictwo produkcji Mariusz Tomasz Skałkowski

udział wzięli Helmut Hosenfeld, Anemone Hosenfeld, Detlev Hosenfeld, Jorinde Krejci, Uta Hosenfeld, Tadeusz Cieciora, Joachim Prut, Władysław Szpilman, prof. Leon Kieres, prof. Witold Kulesza
produkcja Studio Filmowe Kalejdoskop, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel. +48 22 841 21 35, e-mail: studio@kalejdoskop.art.pl, www.kalejdoskop.art.pl; TVN
producent wykonawczy Janusz Skałkowski, e-mail: skalkowski@kalejdoskop.art.pl
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
46′
Polska 2008

Film przedstawia postać Wilhelma Hosenfelda, oficera Wehrmachtu, który podczas wojny przyczynił się do uratowania życia kilkorgu Żydom i Polakom, m.in. kompozytorowi i pianiście Władysławowi Szpilmanowi.
Hosenfeld, żarliwy katolik, od początku sprzeciwiał się hitlerowskim zbrodniom. Zmarł w 1952 r. w sowieckim łagrze pod Stalingradem. Podjęta przez Szpilmana próba uwolnienia go z łagru nie powiodła się. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.