Portrecista

Reżyseria: Ireneusz Dobrowolski

scenariusz i reżyseria Ireneusz Dobrowolski
dokumentacja Piotr Setkiewicz, Marcin Doś, Krystian Modrzejewski, Anna Orłowska
zdjęcia Jacek Taszakowski
muzyka Agata Steczkowska
montaż Ireneusz Dobrowolski
dźwięk Marcin Teperek

kolor, 52′

Polska 2005

Wilhelm Brasse pasjonował się fotografią. W czasie wojny robił dla gestapo dokumentację obozów koncentracyjnych, fotografował więźniów. Po wojnie nigdy nie wziął do ręki aparatu.

Ireneusz Dobrowolski

Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze PWST w War­szawie oraz jako stypen­dysta Minister­stwa Kul­tury na Wydziale Reżyserii Kijow­skiego Pań­stwowego Instytutu Sztuki Teatral­nej i Fil­mowej. Scenarzysta, reżyser i producent.