15 lutego 2021

PO Promocja polskiego filmu za granicą Priorytet I: Promocja polskiego filmu za granicą Decyzje z dnia: 15 lutego 2021 Nr wniosku Wnioskodawca Przedsięwzięcie Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 24017/2021 Film Produkcja Promocja filmu Obywatel Jones w reżyserii Agnieszki Holland w ramach przyznania 93. Nagrody Akademii Filmowej 153 500,00