Odwołania

PO Edukacja filmowa Priorytet III: Edukacja i kształcenie profesjonalne Decyzje z dnia 26 czerwca 2020 r. Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF Decyzja po odwołaniu 22787 Fundacja Film Spring Open Plenery Film Spring Open 2020 500 000 150 000 25 000 zwyżka 60 000

Sesja 1/2020

PO Edukacja filmowa Priorytet III: Edukacja i kształcenie profesjonalne Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 22792 Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs Historyczny PATRIA NOSTRA – V edycja 309 500 50 000 10 000 22791 Fundacja Filmowa im. Władysława