Sesja 3/2020

PO Produkcja filmowa Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych Komisja oceniająca projekty aplikujące o dofinansowanie: Olga Cyganiak, Wioletta Sowa, Jerzy Armata Decyzje z 24 listopada. Data publikacji 25 listopada. Projekt Reżyser Producent Budżet Kwota wnioskowana Rekomendacja ekspertów Decyzja Dyrektora PISF WIELKI ARCHITEKT Pawlina Carlucci Sforza Filmograf Sp.z.o.o. 287 500 200 000 Do

Sesja 2/2020

PO Produkcja filmowa Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych Komisja oceniająca projekty aplikujące o dofinansowanie: Jerzy Armata, Olga Cyganiak, Wioletta Sowa Decyzje z 20 lipca. Data publikacji 27 lipca. Projekt   Reżyser Producent Budżet Kwota wnioskowana Rekomendacja ekspertów Decyzja Dyrektora PISF PRZYSZŁOŚĆ Hanna Margolis WJT Wojciech Leszczyński 402 406 250 000 Do

Sesja 1/2020

PO Produkcja filmowa Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych Komisja oceniająca projekty aplikujące o dofinansowanie: Olga Cyganiak, Wioletta Sowa, Jerzy Armata Decyzje z 2 kwietnia Projekt Reżyser Producent Budżet Kwota wnioskowana Rekomendacja ekspertów Decyzja Dyrektora PISF TRANSFER Krzysztof Kiwerski Studio Filmów Rysunkowych 147 000 76 500 Do dofinansowania 76 500 KWITNĄCY