Numery rachunków bankowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Wpłaty  od podmiotów wymienionych w art. 19 ustawy o kinematografii:

97 1130 1017 0020 1234 1320 0005 

Wpłaty za rozpatrzenie wniosku, wydanie certyfikatu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 ust. 5 ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej:

75 1130 1017 0020 1234 1320 0013