Produkcja Filmowa

W roku 2010 po raz pierwszy wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie w ramach nowych rozwiązań systemowych. Dwa istniejące dotychczas Programy Operacyjne: Rozwój Projektów Filmowych i Produkcja Filmowa zostały połączone. W ramach nowego Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa przyjmowane i rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie stypendiów scenariuszowych, rozwoju projektów filmowych (tzw. developmentu) oraz produkcji filmów. Celem tej zmiany w stosunku do lat 2006-2009 było zintegrowanie w każdym z priorytetów wszystkich etapów produkcji filmowej, od powstawania scenariusza do jego realizacji.

W ramach Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa wydano 207 decyzji o współfinansowaniu projektów filmowych na łączną kwotę ponad 132 mln zł. W 64 przypadkach wsparto projekty fabularne (ponad 101 mln zł), w 104 projekty dokumentalne (ponad 11 mln), natomiast w 39 (ponad 19 mln zł) – animacje.

  • Priorytet „Kino autorskie” – 106 decyzji o współfinansowaniu na łączną kwotę ponad 44 mln zł
  • Priorytet „Filmy o tematyce historycznej” – 65 decyzji o współfinansowaniu na łączną kwotę ponad 46 mln zł
  • Priorytet „Filmy dla młodego widza i widowni familijnej” – 21 decyzji o współfinansowaniu na łączną kwotę prawie 14 mln zł
  • Priorytet „Filmy o znaczącym potencjale frekwencyjnym” – 15 decyzji na łączną kwotę prawie 28 mln zł

Udzielono 13 stypendiów scenariuszowych, podjęto 44 decyzje o współfinansowaniu projektu na etapie developmentu oraz 150 decyzji o współfinansowaniu projektów na etapie produkcji filmowej. Najwyższą dotację w historii PISF (9 mln zł) przyznano projektowi Jerzego Hoffmana w technologii 3D „Bitwa Warszawska 1920”.

Wsparcie uzyskały 42 projekty koprodukcji zagranicznych na etapie produkcji filmowej (na łączną kwotę prawie 51 mln zł), w tym 18 pełnometrażowych filmów fabularnych, 17 filmów dokumentalnych i 7 filmów animowanych.

Promocja zagraniczna i nagrody festiwalowe dla polskich filmów

Rok 2010 w polskiej kinematografii był szczególny nie tylko ze względu na nowy termin Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale także z uawagi na obecność polskich filmów na zagranicznych festiwalach i sukcesy międzynarodowe.

Jednym z argumentów za przesunięciem terminu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych z września na czerwiec była lepsza promocja czołowych tytułów z Gdyni na krajowych letnich festiwalach i imprezach zagranicznych. Począwszy od czerwcowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie, gdzie świeżo po sukcesie na 35. FPFF w Gdyni (Złote Lwy) nagrodzono za reżyserię „Różyczki” Jana Kidawę-Błońskiego, polskie kino było obecne na najważniejszych festiwalach filmowych zarówno w konkursach, jak i sekcjach pozakonkursowych. Warto wspomnieć o sukcesie aktorów (Mateusz Kościukiewicz, Filip Garbacz) z debiutu Pawła Sali „Matka Teresa od kotów” na MFF w Karlowych Warach, bardzo dobrym przyjęciu laureata gdyńskich Srebrnych Lwów – „Chrztu” Marcina Wrony – na MFF w San Sebastian (pierwszy pełnometrażowy polski film fabularny na tym festiwalu od 2006 r.), Specjalnej Nagrodzie Jury dla „Wenecji” Jana Jakuba Kolskiego w Montrealu, czy też o filmie najczęściej nagradzanym na zagranicznych festiwalach w 2010 roku – debiucie Marka Lechkiego „Erratum”.

W polskiej kinematografii był to jednak w dużym stopniu rok Jerzego Skolimowskiego i jego filmu „Essential Killing”. Ta koprodukcja międzynarodowa z udziałem PISF (wsparcie w wysokości 5 mln zł) okazała się największym sukcesem festiwalowym polskiego kina w 2010 roku. Trzy nagrody na wrześniowym MFF w Wenecji, kolejne trzy na najważniejszym festiwalu filmowym Ameryki Południowej, w argentyńskim Mar der Plata, liczne pokazy na innych prestiżowych imprezach filmowych były najlepszym potwierdzeniem międzynarodowego sukcesu reżysera.

Także początek roku był udany dla polskiego kina. Nominacja do Oscara dla wielokrotnie nagradzanego krótkometrażowego filmu dokumentalnego w reżyserii Bartka Konopki, „Królik po berlińsku” była wielkim wyróżnieniem dla jego twórcy.

Warto również szczególnie pamiętać o Europejskiej Nagrodzie Filmowej dla wyprodukowanej przez współfinansowane przez PISF Studio im. Andrzeja Munka krótkiej formy fabularnej „Hanoi-Warszawa” i jej reżyserki Katarzyny Klimkiewicz.

W ramach Programu Operacyjnego Promocja polskiego filmu za granicą zdecydowano o współfinansowaniu 151 projektów na łączną kwotę ponad 8,6 mln zł. Wspierano nie tylko kampanie promocyjne polskiego kina (w tym tradycyjnie kampanie Oscarowe), ale też retrospektywy klasyków polskiego filmu na zagranicznych festiwalach i przeglądy nowego kina polskiego oraz organizację stoisk na festiwalach i targach filmowych.

Do pobrania: