Produkcja filmowa

W 2012 roku w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej wnioskodawcy ubiegali się o wsparcie produkcji filmowej na wszystkich etapach w ramach Programu Operacyjnego „Produkcja filmowa”. Odbyły się trzy sesje, podczas których o rozdysponowaniu 85% środków na wsparcie filmów oraz wysokościach dofinansowań decydowali liderzy komisji eksperckich. 15% alokacji było w dyspozycji dyrektor PISF.

Dofinansowanie było przyznawane w pięciu priorytetach:

  • Stypendia scenariuszowe filmów
  • Rozwój projektu filmów
  • Produkcja filmów fabularnych
  • Produkcja filmów dokumentalnych
  • Produkcja filmów animowanych

Liderzy komisji eksperckich wraz z dyrektor PISF zdecydowali o przyznaniu dofinansowania dla 40 projektów filmów fabularnych na kwotę 93,3 mln zł (w tym 9 debiutów reżyserskich – 9,93 mln zł).

Dofinansowano 53 projekty filmów dokumentalnych na kwotę 9,75 mln zł (w tym 12 debiutów reżyserskich na kwotę 1,57 mln zł).

Dofinansowanie uzyskało 27 projektów filmów animowanych na kwotę 12,34 mln zł (w tym 9 debiutów reżyserskich na kwotę 1,21 mln zł).

Jednocześnie, wsparcie PISF uzyskało 47 projektów koprodukcji zagranicznych na kwotę ponad 38 mln zł (w tym 18 filmów fabularnych – 28,2 mln zł, 15 filmów dokumentalnych – 2,19 mln zł, 9 filmów animowanych – 7,6 mln zł i 5 projektów w fazie developmentu – 0,32 mln zł).

W ramach wsparcia rozwoju projektu dofinansowano 46 przedsięwzięć filmowych na łączną kwotę 4,09 mln zł w tym 14 filmów fabularnych (1,35 mln zł), 15 filmów dokumentalnych (0,65 mln zł) i 17 filmów animowanych (2,07 mln zł)

Przyznano 14 stypendiów scenariuszowych na łączną kwotę 430 tys. zł.

Promocja zagraniczna i nagrody festiwalowe dla polskich filmów

W 2012 roku ponad 350 polskich filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych uczestniczyło w ok. 600 festiwalach i przeglądach na całym świecie. Filmy te otrzymały ponad 170 nagród i wyróżnień (z tego blisko 50 filmy dokumentalne).

Polskie filmy były obecne w programach 12 z 14 międzynarodowych festiwali konkursowych akredytowanych przez Międzynarodową Federację Producentów Filmowych – FIAPF. Z sześciu z nich polscy twórcy przywieźli nagrody i wyróżnienia.

W programie najważniejszego festiwalu filmowego Europy Środkowo-Wschodniej w Karlowych Warach znalazło się dziewięć polskich filmów, z czego siedem z sekcjach konkursowych. Do konkursu głównego zakwalifikowano wsparty przez PISF film „Zabić bobra” Jana Jakuba Kolskiego oraz koprodukcję z udziałem PISF „Polski film” w reżyserii Marka Najbrta. Oba filmy zostały zauważone – kreacja Eryka Lubosa w „Zabić bobra” została uznana najlepszą rolą męską, a aktorzy „Polskiego filmu” otrzymali Wyróżnienie Jury.

W konkursie filmów krótkometrażowych 65. MFF w Locarno znalazł się film Tomasza Matuszczaka „Serce do walki”. Współfinansowany przez PISF film otrzymał Specjalne Wyróżnienie Jury Cinema & Gioventù za niezwykłą estetykę, piękno zdjęć, scenografii i gry aktorskiej.

W ramach sekcji konkursowych 36. MFF w Montrealu pokazano dwa współfinansowane przez PISF filmy. „Obława” Marcina Krzyształowicza startowała w konkursie międzynarodowym, „Zdjęcie” Macieja Adamka zakwalifikowano do międzynarodowego konkursu debiutów. Film Macieja Adamka otrzymał drugą nagrodę konkursu – Srebrnego Zenita.

Na 28. Warszawskim Festiwalu Filmowym polscy twórcy otrzymali trzy nagrody. Andrzeja Jakimowskiego, którego „Imagine” startowało w konkursie międzynarodowym, nagrodzono za najlepszą reżyserię. Jego film otrzymał również Nagrodę Publiczności. Z kolei „Fuck for Forest” Michała Marczaka wygrał międzynarodowy konkurs dokumentalny. Oba filmy były współfinansowane przez PISF.

Podczas 43. MFF na Goa Krzysztof Zanussi został uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości. W konkursie głównym tego festiwalu startowała wsparta przez PISF „Róża” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Jury zwróciło uwagę na rolę Tadeusza honorując Marcina Dorocińskiego nagrodą dla najlepszego aktora.

Na grudniowym 35. MFF w Kairze Główną Nagrodę w konkursie Human Rights – „The Tahrir Square Prize” otrzymała „Róża” Wojciecha Smarzowskiego. Nagrodę za główną rolę męską w konkursie międzynarodowym tej imprezy otrzymał Marian Dziędziel za występ w filmie „Piąta pora roku” Jerzego Domaradzkiego – również dofinansowanym przez PISF.

Poza listą festiwali konkursowych akredytowanych przez FIAPF, polskie filmy były obecne w programach renomowanych festiwali w Toronto czy Busan.

Sukces odniósł współfinansowany przez PISF film Romana Polańskiego „Rzeź”, który otrzymał Cezara za najlepszy scenariusz adaptowany oraz dwie nominacje do 25. edycji Europejskich Nagród Filmowych.

Również polscy twórcy dokumentalni byli nagradzani na międzynarodowych festiwalach. Na szczególną uwagę zasługuje sukces dokumentalistów w Jihlavie, gdzie „Wytnij-wklej” Rafała Samusika otrzymało Silver Eye Award za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny, a „Kiedyś będziemy szczęśliwi” Pawła Wysoczańskiego uznano najlepszym średniometrażowym filmem dokumentalnym. PISF współfinansował obie produkcje.

Największe sukcesy w dziedzinie animacji odniósł wsparty przez PISF film Ancy Damian „Droga na drugą stronę” zgarniając kilkanaście nagród, w tym Grand Prix MFF Animowanych w Annecy.

W ramach Programu Operacyjnego Promocja polskiego filmu za granicą zdecydowano o współfinansowaniu 162 projektów na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Wspierano nie tylko kampanie promocyjne polskiego kina (w tym tradycyjnie kampanie Oscarowe), ale też retrospektywy klasyków polskiego filmu na zagranicznych festiwalach, przeglądy nowego kina polskiego oraz organizację stoisk na festiwalach i targach filmowych.

Do pobrania: