Uchwała Rady PISF w sprawie wystąpienia do Ministra KiDN o zgodę dla Dyrektora PISF na udostępnienie członkom Rady treści audytów przeprowadzonych w PISF

Pobierz