11. Niemiecko-Francuskie Spotkanie Filmów Krótkometrażowych - nabór polskich filmów

27. i 28. maja 2010 w Strasburgu odbędzie się 11. Niemiecko-Francuskie Spotkanie Filmów Krótkometrażowych. Oprócz ARTE i Instytutu Goethego w Nancy, które zapoczątkowały festiwal, w roku 2009 dwie nowe instytucje dołączyły do projektu: AG Kurzfilm (Drezno) oraz Instytut Kina i Kultury Filmowej IKF (Wiesbaden). W roku 2010 po raz pierwszy w historii przeglądu gościć będą filmy z trzeciego kraju – Polski.

 

Impreza ta ma na celu zachęcenie do współpracy pomiędzy reżyserami z Francji, Niemiec i Polski. W pierwszej kolejności instytucje partnerskie rozpisują wśród szkół i kierunków filmowych konkurs na udział polskich filmów w Spotkaniu.

 

Do udziału mogą być zgłaszane frótkometrażowe filmy aktorskie i dokumentalne do 20 min. Zgłoszenie jest bezpłatne.

 

Termin zgłaszania: 15 lutego 2010.

 

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i wysłanie go wraz z DVD z filmem pod adresem:

 

Vidéo Les Beaux Jours Strasbourg

Georges Heck

Deutsch-französisches Kurzfilmrendezvous

Maison de l’Image

31 Rue Kageneck

67000 Strasbourg

France

 

Na początku marca niemieckie i francuskie instytucje partnerskie zdecydują, które filmy zostaną zaproszone do udziału w Spotkaniu. W sumie wybranych zostanie 10 filmów. W połowie marca wybrani reżyserzy zostaną powiadomieni o decyzji.

 

Wybrane filmy zostaną pokazane, w obecności reżyserów, 27 maja w Sali kinowej Muzeum Sztuki Współczesnej w Strasburgu. Następnego dnia w siedzibie stacji telewizyjnej ARTE odbędą się warsztaty dla filmowców, na których omówione będą wszystkie filmy zaprezentowane podczas Niemiecko-Francuskiego Spotkania Filmów Krótkometrażowych. Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń w dziedzinie metod produkcji filmów oraz kontakt i wymiana pomysłów z innymi reżyserami zaproszonymi do udziału.

 

Warsztaty będą tłumaczone symultanicznie. W ten sposób zostaną stworzone optymalne warunki do owocnego dialogu pomiędzy obecnymi uczestnikami, reżyserami, studentami oraz ludźmi z branży filmowej.

 

Organizatorzy ponoszą koszty związane z wyżywieniem uczestników oraz koszty organizacji projekcji i warsztatów. Obecnie staramy się o otrzymanie dofinansowania do kosztów podróży i zakwaterowania uczestników. Impreza jest wspierana przez ARTE oraz German Films.

 

Do pobrania:

25.01.2010