14. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy czeka na filmy

Trwa nabór filmów na Konkurs Filmów Amatorskich oraz Konkurs Etiud Filmowych tegorocznego 14. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy (5-15.10.2016r.). Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zgłoszenia do 31 lipca

Na filmy organizatorzy czekają do 31.07.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Karty zgłoszeniowe i szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://opolskielamy.pl/strony/zgloszenia-14ffol/.

Festiwal Opolskie Lamy

Głównym celem festiwalu jest szerzenie dorobku polskiej i światowej kinematografii w jak najszerszej odsłonie. Widzowie podczas festiwalu mogą zapoznać się z różnymi gatunkami filmowymi – dokument, fabuła, animacja. Wydarzenie promuje także twórczość młodych filmowców (Konkurs Główny, retrospektywy, bloki filmowe z zaprzyjaźnionych festiwali filmowych z całej Polski).

Przeglądy festiwalowe obfitują w pokazy klasyki kina i najnowszego dorobku z kinematografii polskiej i światowej. Ponadto widzowie mogą uczestniczyć w pokazach filmowych zorganizowanych w cyklach tematycznych: Dokumentalna Odsłona Kina, Polityka Kina Polskiego (cykl poświęcony kondycji kina polskiego), Panorama Kina Światowego, Filmy Rekomendowane przez Witolda Giersza (laureat Honorowej Lamy w 2015 r.).

Na podstawie informacji prasowej 

11.05.2016