16. edycja Konkursu im. Krzysztofa Mętraka

Za Production, PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, ogłaszają 16. edycję konkursu o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka.

Konkurs pod patronatem Agnieszki Odorowicz

Konkurs o nagrodę im. Krzysztofa Mętraka – zmarłego w 1993 roku krytyka filmowego – ma na celu promowanie młodych ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, krytyków. Po raz szósty patronat nad wydarzeniem objęła Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział osoby, który nie ukończyły 32 roku życia. Uczestnicy muszą przesłać organizatorom co najmniej trzy teksty krytyczne o tematyce filmowej, z których przynajmniej jeden powinien być dotąd nigdzie nie publikowany. Całkowita objętość wszystkich nadesłanych prac nie może przekroczyć 32 000 znaków. Prace w formie elektronicznej z krótkim życiorysem należy przysyłać na adres: konkursmetraka@gmail.com. Termin nadsyłania prac mija 10 marca 2012 roku.

Nagrody ufundowane przez PISF

Autorzy najlepszych tekstów otrzymają następujące nagrody: za zajęcie 1. miejsca 10 000 złotych i rzeźbę autorstwa Adama Myjaka, za zajęcie 2. miejsca 5 000 złotych i za zajęcie 3. miejsca 2 500 złotych. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Fundatorem nagród jest PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jury konkursu

W skład jury wchodzą: prof. Marek Hendrykowski, Artur Majer (PISF), Anna Osmólska-Mętrak (przewodnicząca), Janusz Zaorski oraz laureaci poprzednich edycji nagrody: Mateusz Werner, Andrzej Szpulak, Michał Chaciński, Paweł Felis, Michał Oleszczyk, Darek Arest, Jakub Socha, Michał Walkiewicz, Krzysztof Świrek, Agnieszka Jakimiak i Marcin Adamczak.

 

Zwycięzców poznamy w maju 2012

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2012 roku. Uroczyste wręczenie nagród (wraz z projekcją wybranego przez Laureata filmu) odbędzie się tradycyjnie 25 lipca (w dniu imienin Patrona) podczas trwania Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu (19-29 lipca 2012).

28.11.2011