2. edycja Nagrody Filmowej PISF i MSN

Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy i Canal+ ogłaszają drugą edycję Nagrody Filmowej, przeznaczonej dla artystów poruszających się pomiędzy sztukami wizualnymi a kinematografią.

500.000 złotych na produkcję filmu fabularnego

Nagroda ma na celu promocję kina eksperymentalnego i artystycznego. Zamierza wspierać innowacyjność formy łączoną z radykalną artystyczną wyobraźnią i inteligencją. Poprzez wspomaganie produkcji nowych artystyczno-filmowych form wyrazu kino polskie może ulec znaczącej estetycznej odnowie oraz oryginalnie zaistnieć na świecie.

Wspieranie tradycji filmu eksperymentalnego

Nagroda Filmowa PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy i Canal+ ma na celu wspieranie produkcji filmów w oryginalny sposób kontynuujących najciekawsze eksperymenty formalne polskiego kina autorstwa Jerzego Skolimowskiego, Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Wiszniewskiego oraz Stefana Themersona. Nagroda będzie wspierać dzieła powstające na styku sztuki współczesnej i kinematografii.

Najnowsze trendy w kinie światowym

Powołana przez PISF i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wajdy i Canal+ Nagroda Filmowa powstaje w odpowiedzi na aktualne tendencje w kinie światowym, polegające na tworzeniu przez artystów z pola sztuk wizualnych filmów skierowanych do kinowego widza. Ten intensywny odwrót od produkcji filmów jedynie do galerii i muzeów, oraz nasilający się dialog artystów zajmujących się sztuką współczesną z artystami z pola profesjonalnego filmu, daje szansę na zaistnienie w Polsce niezwykle interesującej i oryginalnej odmiany rodzimego kina autorskiego.

Film włączony do kolekcji MSN

Zwycięzca konkursu na mocy porozumienia pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a Szkołą Wajdy zobligowany będzie do uczestnictwa w Programie Fabularnym STUDIO PRÓB, pracując nad nagrodzonym projektem. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie współproducentem nagrodzonych projektów, jak również będzie je włączać do własnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej.

 

Pierwszym laureatem Nagrody Filmowej został w 2011 roku Zbigniew Libera.

Termin nadsyłania propozycji konkursowych mija 30 lipca

Osobami prowadzącymi projekt są: Artur Majer (PISF) oraz Łukasz Ronduda (Muzem Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Na stronie www.nagrodafilmowa.artmuseum.pl znajduje się regulamin konkursu oraz wzory wniosków aplikacyjnych do pobrania. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: nagrodafilmowa@artmuseum.pl.

11.06.2012