27. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu - nabór filmów

Trwa nabór filmów do konkursu 27. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu organizowanego przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Zgłoszenia do 15 września

W konkursie mogą brać udział filmy dokumentalne i reportaże telewizyjne zrealizowane po 1 stycznia 2016 roku, o ile nie zostały zgłoszone do selekcji w ubiegłym roku.

Filmy można zgłaszać do 15 września 2017 roku bezpośrednio na stronie internetowej www.festiwalmediow.pl. Regulamin konkursu znajduje się na stronie festiwalu.

Nagrody

Twórcy filmów będą rywalizować m.in. o następujące nagrody:

  • Grand Prix: statuetka Białej kobry oraz Nagroda Miasta Łodzi w wysokości 15 tys. zł,
  • Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza w wysokości 10 tys. zł ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury,
  • Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń w wysokości 6 tys. zł,
  • Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 5 tys. zł,
  • Nagroda dla najlepszego reportażu w wysokości 5 tys. zł.

Zwycięzcy poprzedniej edycji festiwalu

W 2016 roku po raz pierwszy w historii Festiwalu jury przyznało dwie główne nagrody: Annie Zameckiej za film „Komunia” oraz Pawłowi Łozińskiemu za film „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”.

27. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się w Muzeum Kinematografii w Łodzi w dniach 21-25 listopada 2017 roku.

Wśród podmiotów wspierających festiwal znajdują się: Miasto Łódź, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, HBO Europe, Szkoła Filmowa w Łodzi, Extreme Emotions, portal Filmpolski.pl, Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense, Uniwersytet III wieku im. Heleny Kretz.

Informacja prasowa 

09.05.2017